/ Publikováno:

Jen ne malé úkoly

Vydání Jiráskovy Filosofské historie, které s vročením 2021 publikoval triumvirát vydavatelů Regionální muzeum Litomyšl, Městská galerie Litomyšl a Arbor vitae, poutá pozornost nejenom majestátní grafickou úpravou, nýbrž také podtitulem „komentované vydání“. Jeho prostřednictvím se hned na předních deskách knihy vypichuje ediční práce Martina Boštíka a jeho kolegy Stanislava Vosyky. Edice působí jako dokonale vybavený a vskutku krásný stroj, který však má – co se týče doprovodných výkladů – o něco více rypadel, než by snad bylo třeba. Pokračování textu Jen ne malé úkoly

/ Publikováno:

Duchový dobrodruh Robert Burton Pynsent

Neomalený, přímočarý poživačník, ale i jemný ironik a člověk duchovní, bezohledný povýšenec a zároveň gentleman anglického střihu (jeho nápadné šátky, v Praze často chybně pochopené jako příznak dandysmu, byly ovšem uvázány způsobem, který by patrně v leckterém z londýnských klubů pozvedl nejedno obočí), neortodoxní slon v porcelánu a nekompromisní zastánce pravidel intelektuální slušnosti a noblesy, osobnost svobodomyslná, polemicky konfrontační a politicky konzervativní, především však učitel a věčně zvídavý student s vyostřeným smyslem pro nekonečnou variabilní řadu kulturního stereotypu a jeho řečového projevu. Robert Pynsent (20. 12. 1943 Milliken Park /Skotsko/ – 28. 12. 2022 Colchester /hrabství Essex, Anglie/) zemřel po těžké nemoci krátce poté, co oslavil své devětasedmdesáté narozeniny. Pokračování textu Duchový dobrodruh Robert Burton Pynsent

/ Publikováno:

Karel Kučera (3. 4. 1947 – 8. 12. 2022)

Nečekaně a ne zrovna ve vysokém věku zemřel prof. PhDr. Karel Kučera, CSc., znalec starší i současné češtiny a propagátor korpusového zpracování jazyka. Říkal o sobě, že jako lingvista je zaměřený materiálově, ne teoreticky. Celé jeho dílo přesvědčivě dokládá, že přebohatě disponoval něčím, co můžeme nazvat píle a vytrvalost neboli sitzfleisch. Pokračování textu Karel Kučera (3. 4. 1947 – 8. 12. 2022)

/ Publikováno:

Pestrý Sešit

Nakladatelství Triáda pokračuje ve zpřístupňování díla básníka, prozaika, literárního historika a editora Vladimíra Binara (1941–2016). Nejnovějším počinem je zde Sešit z Marienbadu, který edičně připravila autorova dcera Moe, svazek výtvarně vypravil Binarův „dvorní“ grafik Zdeněk Stejskal. Mohli bychom zkraje říci, že kniha obsahuje svého druhu koncentrovaného Binara. Pokračování textu Pestrý Sešit

/ Publikováno:

Dvojí vzpomínky na Julia Fučíka

V adventním čase se oprosťme od žhavých aktualit a věnujme pozornost nějaké odlehlejší literárněhistorické látce, například této: Jiří Weil napsal v letech 1945–1948 několik textů o svém bývalém příteli, redakčním kolegovi a stranickém soudruhovi. Nejdůsažnější je zřejmě brožura Vzpomínky na Julia Fučíka, kterou po časopisecké publikaci v týdeníku Lidová kultura od listopadu 1946 do ledna 1947 vydalo nakladatelské družstvo Dílo koncem roku 1947 (recenze na knížku pocházejí v zásadě z časového rozmezí od prosince 1947 do února 1948). Pokračování textu Dvojí vzpomínky na Julia Fučíka

/ Publikováno:

Lehkokročná edice

Následující řádky vznikly z popudu referátu Vratislava Färbera o antologii básní Luisy Zikové Palte mou duši! (Praha: dybbuk, Opium poezie, sv. 13, 2022). Färberův posudek zazněl na vlnách stanice Vltava (24. 10. 2022, viz 38. minuta záznamu zde) a kritik v něm zavadil mj. o ediční přípravu dotčené knihy, přičemž vypíchl některé zvláště eklatantní nejednotnosti ediční přípravy. Problémy a nejasnosti kolem této edice jsou ale ještě o kousek robustnější. Pokračování textu Lehkokročná edice

/ Publikováno:

Předpeklí lidové tvořivosti

V nakladatelství dybbuk vyšla v letošním roce jako osmý svazek edice Opium poezie antologie s názvem Sejdem se, bratři, v předpeklí!, jejíž podtitul zní „Česká anarchistická a sociální poezie“. Antologii sestavil Michal Jareš a doslovem ji opatřil Ondřej Slačálek. Jedná se o úhlednou drobnou knížku, u níž na první pohled zaujme obálka od Kateřiny Piňosové. Vydání si jistě zaslouží pochvalu, neboť této poezii bylo v poslední době věnováno žalostně málo pozornosti. Naneštěstí při volbě spolupracovníků nemělo nakladatelství dybbuk právě šťastnou ruku. Pokračování textu Předpeklí lidové tvořivosti

/ Publikováno:

Petr Rezek odešel

Postihnout komplexně osobnost Petra Rezka (9. 1. 1948 – 8. 11. 2022) je takřka nemožné. Mnohovrstevnatost jeho osobnosti jako by dokládaly pseudonymy Caruso, Petrus Corrodus, André Klokoč, Jan Slza a další. K jeho zhodnocení by snad byl vhodnější seminář či konference, jen je třeba zdůraznit, že Petr Rezek se zabýval nejen filozofií a výtvarným uměním, zvláště sochařstvím a architekturou, ale v jeho zorném úhlu se ocitalo i malířství nebo jiné techniky. Díval se vždy očima filozofa, resp. fenomenologa, jeho pohled však nepostrádal „nadšení“, zvláště u některých staveb a architektů. Pokračování textu Petr Rezek odešel

/ Publikováno:

100 let edičního života Továrny na Absolutno

V roce stého výročí prvního knižního vydání Čapkovy Továrny na Absolutno připravilo nakladatelství Teapot nové bibliofilské vydání (vyšlo jako 6. svazek edice Bonaventura). Kniha s barevnými tisky Terezy Hradilkové přináší text edičně zpracovaný Sárou Valovou, která navázala na textologickou práci Rudolfa Skřečka, a doslov Kláry Kudlové. Následující proslov zazněl na uvedení novinky v zasedacím sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR dne 18. října t. r. Pokračování textu 100 let edičního života Továrny na Absolutno

/ Publikováno:

Bude nám moc chybět

Za Josefem Tichým

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky a nadační Ústav T. G. Masaryka utrpěly v minulých dnech velkou, nenahraditelnou ztrátu. Dne 22. října náhle zemřel jejich dlouholetý kmenový pracovník Mgr. Josef Tichý, spiritus movens souborné kritické edice Spisů T. G. Masaryka a odpovědný redaktor všech jejích svazků. Obě instituce ztratily zkušeného odborníka a manažera i zasvěceného aktéra a pamětníka polistopadové činnosti na poli masarykovských studií. A jeho spolupracovníci jedinečného, charismatického kolegu a přítele. Pokračování textu Bude nám moc chybět