/ Publikováno:

Dvojí vzpomínky na Julia Fučíka

V adventním čase se oprosťme od žhavých aktualit a věnujme pozornost nějaké odlehlejší literárněhistorické látce, například této: Jiří Weil napsal v letech 1945–1948 několik textů o svém bývalém příteli, redakčním kolegovi a stranickém soudruhovi. Nejdůsažnější je zřejmě brožura Vzpomínky na Julia Fučíka, kterou po časopisecké publikaci v týdeníku Lidová kultura od listopadu 1946 do ledna 1947 vydalo nakladatelské družstvo Dílo koncem roku 1947 (recenze na knížku pocházejí v zásadě z časového rozmezí od prosince 1947 do února 1948). Pokračování textu Dvojí vzpomínky na Julia Fučíka

/ Publikováno:

Lehkokročná edice

Následující řádky vznikly z popudu referátu Vratislava Färbera o antologii básní Luisy Zikové Palte mou duši! (Praha: dybbuk, Opium poezie, sv. 13, 2022). Färberův posudek zazněl na vlnách stanice Vltava (24. 10. 2022, viz 38. minuta záznamu zde) a kritik v něm zavadil mj. o ediční přípravu dotčené knihy, přičemž vypíchl některé zvláště eklatantní nejednotnosti ediční přípravy. Problémy a nejasnosti kolem této edice jsou ale ještě o kousek robustnější. Pokračování textu Lehkokročná edice

/ Publikováno:

Předpeklí lidové tvořivosti

V nakladatelství dybbuk vyšla v letošním roce jako osmý svazek edice Opium poezie antologie s názvem Sejdem se, bratři, v předpeklí!, jejíž podtitul zní „Česká anarchistická a sociální poezie“. Antologii sestavil Michal Jareš a doslovem ji opatřil Ondřej Slačálek. Jedná se o úhlednou drobnou knížku, u níž na první pohled zaujme obálka od Kateřiny Piňosové. Vydání si jistě zaslouží pochvalu, neboť této poezii bylo v poslední době věnováno žalostně málo pozornosti. Naneštěstí při volbě spolupracovníků nemělo nakladatelství dybbuk právě šťastnou ruku. Pokračování textu Předpeklí lidové tvořivosti

/ Publikováno:

Petr Rezek odešel

Postihnout komplexně osobnost Petra Rezka (9. 1. 1948 – 8. 11. 2022) je takřka nemožné. Mnohovrstevnatost jeho osobnosti jako by dokládaly pseudonymy Caruso, Petrus Corrodus, André Klokoč, Jan Slza a další. K jeho zhodnocení by snad byl vhodnější seminář či konference, jen je třeba zdůraznit, že Petr Rezek se zabýval nejen filozofií a výtvarným uměním, zvláště sochařstvím a architekturou, ale v jeho zorném úhlu se ocitalo i malířství nebo jiné techniky. Díval se vždy očima filozofa, resp. fenomenologa, jeho pohled však nepostrádal „nadšení“, zvláště u některých staveb a architektů. Pokračování textu Petr Rezek odešel

/ Publikováno:

100 let edičního života Továrny na Absolutno

V roce stého výročí prvního knižního vydání Čapkovy Továrny na Absolutno připravilo nakladatelství Teapot nové bibliofilské vydání (vyšlo jako 6. svazek edice Bonaventura). Kniha s barevnými tisky Terezy Hradilkové přináší text edičně zpracovaný Sárou Valovou, která navázala na textologickou práci Rudolfa Skřečka, a doslov Kláry Kudlové. Následující proslov zazněl na uvedení novinky v zasedacím sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR dne 18. října t. r. Pokračování textu 100 let edičního života Továrny na Absolutno

/ Publikováno:

Bude nám moc chybět

Za Josefem Tichým

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky a nadační Ústav T. G. Masaryka utrpěly v minulých dnech velkou, nenahraditelnou ztrátu. Dne 22. října náhle zemřel jejich dlouholetý kmenový pracovník Mgr. Josef Tichý, spiritus movens souborné kritické edice Spisů T. G. Masaryka a odpovědný redaktor všech jejích svazků. Obě instituce ztratily zkušeného odborníka a manažera i zasvěceného aktéra a pamětníka polistopadové činnosti na poli masarykovských studií. A jeho spolupracovníci jedinečného, charismatického kolegu a přítele. Pokračování textu Bude nám moc chybět

/ Publikováno:

Groteska vítězí

Český rozhlas zařadil do svého vysílání reprízu dramatizace románu Anny Bolavé Ke dnu. Shodou okolností týden před odvysíláním prvního dílu vyšel autorce nový román Vypravěč. Souběh těchto událostí podnítil Ranní Mozaiku stanice Vltava k tomu, aby spisovatelku na 20. října pozvala k živému vstupu. Na úvod krátkého rozhovoru redakce pustila do éteru úryvek z dramatizace. Pokračování textu Groteska vítězí

/ Publikováno:

Obchod s legendou

Dne 1. listopadu 2022 oslaví česká zpěvačka a disidentka Marta Kubišová své osmdesáté narozeniny. Při této příležitosti naplánovala agentura VDN Promo pod hlavičkou Noc s legendou sérii šesti vystoupení Kubišové v České republice (Praha, Nymburk, České Budějovice, Kladno, Strakonice, Příbram), která lákají na to, že Kubišová coby „symbol boje za svobodu“ bude divákům vyprávět svůj životní příběh. Jelikož Kubišová v roce 2017 ukončila svoji pěveckou kariéru, budí tento návrat na pódia u jejích fanoušků velká očekávání a pozornost. Některá z plánovaných představení už jsou vyprodaná, a to i přesto, že ceny vstupenek nejsou nejnižší (490/590/690–990 korun; v Příbrami pouze za 990 korun) a na besedu láká graficky nepříliš zdařilý plakát. Mediálním partnerem turné je Český rozhlas Dvojka, který pro změnu na 3. listopad chystá Koncert pro Martu. Pokračování textu Obchod s legendou

/ Publikováno:

Operace: Převzetí

Nakladatelství Maťa nedávno vydalo Filipu Topolovi (1965–2013) knihu povídek Jako pes. Sdělení obsažené v této oznamovací větě by mohlo být důvodem k další malé radosti, jíž Topolovy knížky kapesního formátu (nakladatelství vydává i autorovy písňové texty a básně) zpravidla jsou. Soustavnější čtenář Maťovy knižní produkce se však nemůže zbavit dojmu, že jednotlivých Topolových knížek začíná být víc než vlastních autorových textů. Pokračování textu Operace: Převzetí

/ Publikováno:

Majitelům samizdatových exemplářů Vaculíkova Českého snáře

Vydání Vaculíkova Českého snáře v edici Petlice je tvořeno skupinou opisů, které se od sebe odlišují, a to nejmarkantněji fotografickou přílohou. Variabilitu doprovodu chceme pro komentář k připravovanému vydání románu v České knižnici postihnout v co největší šíři, a proto tu přikračuji k mimořádné výzvě. Pokračování textu Majitelům samizdatových exemplářů Vaculíkova Českého snáře