/ Publikováno:

Létající cirkus

Marek Orko Vácha pronesl na začátku letního semestru (5. března 2024) v budově Karolina přednášku nazvanou Akademická obec zraněná, ne zlomená. Kdo ji nemohl navštívit, může zhlédnout její digitální záznam (zde), anebo využít jakýkoli z mnoha dalších odkazů na nahrávky Váchových promluv, účinek a zhusta také obsah bude přibližně týž. Pokračování textu Létající cirkus

/ Publikováno:

Doplněk k edici Josefa Friče

Nedávno jsem byl upozorněn na tři dosud mně neznámé otisky básní Josefa Friče, jež byly publikovány v Programu D 40 – nejprve dvě básně v 1. čísle z 24. října 1939, pak ještě jedna v 5. čísle ze 7. března 1940. Následující řádky vřazují ex post tyto tři Fričovy básnické texty jako doplněk do trojsvazkových Knih Josefa Friče, které vyšly v nakladatelství Triáda v letech 2016–2019. Pokračování textu Doplněk k edici Josefa Friče

/ Publikováno:

Zásada špatné volby

Výběr textové předlohy, z níž bere Městská knihovna v Praze znění pro své e-knihy české klasické literatury, je řízen zhruba dvěma základními principy. První metodologický postup je tzv. volba zákeřná, druhý je volba nahodilá. Rozhodnutí prvního druhu se tu při Nerudově Hřbitovním kvítí věnoval Jakub Říha a na příkladu Spisů Karla Čapka Michael Špirit, možnosti druhého typu se pokusím několika příklady postihnout na následujících řádcích. Pokračování textu Zásada špatné volby

/ Publikováno:

Rea Michalová píše na kopírovacím stroji

Výstavu díla Alfreda Justitze s titulem Quo vadis homine, která právě probíhá v karlovarské Galerii umění, doprovodila její kurátorka Rea Michalová také stejnojmenným katalogem. V něm je zařazen její text, opatřený opět týmž latinským okřídleným spojením (s. 5–14), jenž vykazuje značné překryvy s formulacemi užitými v publikaci Marie Dohnalové „Alfred Justitz 1879–1934. Život a dílo“ (Cheb, Státní galerie výtvarného umění 1996). Přiznejme, že zázraky se mohou dít, tady jde však evidentně o projev čistého banditismu. Pokračování textu Rea Michalová píše na kopírovacím stroji

/ Publikováno:

Zpětný chod

Ačkoli to v posud vydaných svazcích nikde vepsáno není, porůznu se mluví o tom (např. zde či zde), že od minulého roku vycházejí v nakladatelství Argo sebrané spisy Jana Nováka. V rámci této řady vyšla vedle dvou reedic (Milionový jeep a Děda) poprvé v říjnu 2022 jeho poslední prozaická kniha Těžký prachy. Pokračování textu Zpětný chod

/ Publikováno:

Nebyl by nášup?

V úvodu svého příspěvku, jenž byl v naší revui publikován minulý týden, zanaříkal Michal Jareš nad nedoděláváním sebraných spisů. To se podle něj neděje „pravidelně“, nicméně i tak „obvykle“. Čtenář při čtení této Jarešovy nénie chce ale užuž zvolat: Není u nás přec tak zle! Přinejmenším tři takové podniky byly tento rok zdárně uzavřeny. Mimo objevných osmisvazkových Spisů Josefa Čapka nakladatelství Triáda, sebraného díla Karla Šebka v Dybbuku bylo v Karolinu finalizováno také devítisvazkové Dílo Karla Šiktance. Pokračování textu Nebyl by nášup?

/ Publikováno:

Milostný vztah Jana H. Vitvara k jednomu nakladatelství

Značkou „jhv“ vnucuje se čtenáři příslušná absolutnost jejího uživatele, jímž je v Respektu Jan H. Vitvar. Onu naprostou nezávislost bychom do jisté míry chtěli u kulturního publicisty očekávat i bez šifry odkazující k boží existenci, a to také v případech, kdy text podpisuje celým svým jménem. Jsme však zklamáni. Pokračování textu Milostný vztah Jana H. Vitvara k jednomu nakladatelství

/ Publikováno:

Zkuste najít více padnoucí slovo!

Snad je to jen zdání, ale vypadá to někdy už, že v určitých oblastech odborného psaní nadešel u nás soumrak redigování. Na základě malé, důsledně anonymizované ankety tu podávám vzorek pokynů, kterými někteří časopisečtí redaktoři navigují autory zadaných textů. V komentářích k upravovanému článku tak akademický spisovatel čte např. následující povely: „Jinak“ – „Konkrétněji?“ – „Lépe!“ – „Možná bez hodnotících adjektiv?“ – „Ideálně přeformulovat“ – „Asi nadbytečné, šlo by zjednodušit?“ Pokračování textu Zkuste najít více padnoucí slovo!

/ Publikováno:

Jen ne malé úkoly

Vydání Jiráskovy Filosofské historie, které s vročením 2021 publikoval triumvirát vydavatelů Regionální muzeum Litomyšl, Městská galerie Litomyšl a Arbor vitae, poutá pozornost nejenom majestátní grafickou úpravou, nýbrž také podtitulem „komentované vydání“. Jeho prostřednictvím se hned na předních deskách knihy vypichuje ediční práce Martina Boštíka a jeho kolegy Stanislava Vosyky. Edice působí jako dokonale vybavený a vskutku krásný stroj, který však má – co se týče doprovodných výkladů – o něco více rypadel, než by snad bylo třeba. Pokračování textu Jen ne malé úkoly

/ Publikováno:

Lehkokročná edice

Následující řádky vznikly z popudu referátu Vratislava Färbera o antologii básní Luisy Zikové Palte mou duši! (Praha: dybbuk, Opium poezie, sv. 13, 2022). Färberův posudek zazněl na vlnách stanice Vltava (24. 10. 2022, viz 38. minuta záznamu zde) a kritik v něm zavadil mj. o ediční přípravu dotčené knihy, přičemž vypíchl některé zvláště eklatantní nejednotnosti ediční přípravy. Problémy a nejasnosti kolem této edice jsou ale ještě o kousek robustnější. Pokračování textu Lehkokročná edice