/ Publikováno:

Prohlášení k cenám Magnesia Litera

Na fotografii vítězů všech kategorií Ceny Magnesia Litera za rok 2019 je zarážející absence žen. Jako zahraniční vědce, kteří český akademický a literární život soustavně sledují, nás takový výsledek překvapil, protože v žádné z kategorií neodráží českou literaturu za rok 2019 tak, jak ji známe. K našemu údivu tento výsledek, pokud je nám známo, nevyvolal širší veřejnou diskusi nebo reflexi a byl jednoduše považován za objektivní výsledek odborného hodnocení.

Vítězům gratulujeme a nezpochybňujeme úroveň jejich práce. Nepochybujeme ani o tom, že členové porot dospěli ke svým rozhodnutím zodpovědně a čestně, avšak je otázka, jak uspokojivý obraz české literatury jejich výběr poskytl. Česká kultura je pozoruhodně živá a talentované autorky jsou dlouhodobě významnou součástí českého literárního a akademického života. Je tomu tedy opravdu tak, že žádná Češka letos nenapsala text hodný ocenění? To je samozřejmě zcela možné, avšak aby měla širší veřejnost důvěru v takový výsledek, musí si být jista, že k takovému závěru dospěl v porotě zhruba stejný počet žen a mužů.

Literární hodnota má mnoho podob a může mít pro čtenáře různé stupně důležitosti. V tomto kontextu proto musíme upozornit, že ženy byly ve všech porotách kromě jedné, v kategorii překladu, v menšině a v porotě pro odbornou literaturu nezasedla dokonce žena žádná. Tato skutečnost ukazuje, že jedno chápání literární hodnoty mohlo být neúmyslně zvýhodněno před druhým. Na tvrzení, že letošní výsledek cen Magnesia Litera objektivně odráží situaci české literatury v roce 2019, by se dalo odpovědět dotazem, jak věrohodně by toto vysvětlení znělo, kdyby se rovnováha obrátila: kdyby porota s převahou žen nad muži téměř tři ku jedné vyprodukovala jedenáct vítězek. Takový výsledek by zcela jistě vyvolal živou veřejnou diskusi.

Není naším záměrem vstupovat do složité současné debaty o rovnocennosti pohlaví a zastoupení žen v kultuře. Chceme jen upozornit, že v akademickém a literárním světě, ve kterém dlouhodobě působíme, byly spisovatelky a vědkyně, snad s výjimkou určitých oblastí (překladu), historicky marginalizovány na základě hluboce zakořeněných praktik převážně mužsky dominantní kultury. Jakákoli literární cena, usilující o podobnou prestiž jako Magnesia Litera, musí při výběru poroty a utváření nominací takovým praktikám a předsudkům aktivně vzdorovat.

Dr Rajendra Chitnis, University of Oxford

Dr Peter Zusi, University College London

Napsat komentář