/ Publikováno:

Zprávy z tisku 1

Random – Dierna – Chuchma

„Slovo random má v současné (neformální) češtině své místo především mezi mladšími mluvčími. Nejčastěji se užívá ve významu ‚náhodný‘, ‚náhodně‘, tj. jako přídavné jméno nebo příslovce. Jak vyplynulo z dotazníkového průzkumu i z vybraných příspěvků internetové diskuse [na serveru novinky.cz v květnu 2023], slovo random v současné češtině může nabývat i významů dalších, a to ‚zvláštní‘, ‚divný‘, ‚nečekaný‘, ‚vtipný‘, ‚spontánní‘, ‚jakýkoli‘, ‚bez výběru‘, ‚obyčejný‘, ‚neznámý‘, ‚divný‘, ‚nečekaný‘, ‚nelogický‘, ‚mimo téma‘, ‚chaotický‘, ‚nekonkrétní‘. Důležitým poznatkem také je, že podle některých respondentů, kteří na první otázku odpověděli kladně, tedy že slovo random aktivně používají, je význam tohoto slova obtížně vymezitelný, že toto slovo zkrátka nabývá významů různých.“ – Tak resumuje Lucie Jílková v Naší řeči č. 1/2024 (v rubrice Drobnosti) výsledky průzkumu o užívání slova „random“ v současné češtině. Podobně přehledně strukturovaných, srozumitelných, a navíc zábavných článků je čím dál méně.

*

„Od jiných zahraničních bohemistů se Dierna výrazně odlišuje v tom, že se nezdráhá být kritický,“ píše recenzentka knížky Od baroku k avantgardě a ještě dále (Praha, Malvern 2021) v České literatuře č. 1/2024 na s. 90. – To je ono. Tak ostrý políček do tváří ostatních zdráhajících se zahraničních bohemistů dosud ještě nikdo nevyťal. A v akademické České literatuře.

*

„V minulosti jsem při cestě do práce nebo do centra města nevyšel z bytu bez knihy. Dneska klidně. Audioknihy mám stažené v telefonu, ale víc než je poslouchám pořady a podcasty. Dobrá, snažím se číst knihy prakticky každý večer doma. Také proto, že musím, je to součást mé profese“ (Novinky.cz 14. 4. 2024). – Pane Chuchmo, nic nemusíte. Večer doma se dají dělat užitečnější věci než číst. Až zase půjdete do práce nebo do centra města, neberte si snad ani ten telefon. Svou profesi zvládnete random i bez naposlouchaných pořadů a podcastů. Dneska klidně.

Napsat komentář