/ Publikováno:

Dámy a pánové,

v průběhu letních prázdnin budeme příspěvky zveřejňovat nepravidelně, k pevnému rozvrhu se vrátíme až s textem vyvěšeným ve čtvrtek 3. září 2020.

/ Publikováno:

Dámy a pánové,

v průběhu letních měsíců budeme zveřejňovat příspěvky v nepravidelném režimu. Publikování v obvyklé kadenci zahájíme 5. září 2019.

 

/ Publikováno:

Dámy a pánové,

vzhledem k začínajícím prázdninám budeme tak jako v loňském roce zveřejňovat nové příspěvky ve čtrnáctidenním režimu. Po dnešním příspěvku O. Hostovské tak další text bude následovat ve čtvrtek 26. července.

/ Publikováno:

Dámy a pánové,

nejen s ohledem na dnešní státní svátek, ale i vzhledem k začínajícím prázdninám budeme zveřejňovat nové příspěvky ve čtrnáctidenním režimu. Další text tedy bude publikován příští čtvrtek.

/ Publikováno:

Úvodem

Dámy a pánové,

otevíráme dnes stránky internetového časopisu pro kritiku. Jejím předmětem bude zejména literární věda, ale z naší pozornosti nebudou vyloučeny ani jiné humanitní obory, resp. slovesné projevy v nejrůznějších oblastech. Naše literárněhistorické školení a dosavadní praxe s těžisky v textové kritice a ve vydavatelské činnosti však napovídají, co nás zajímá nejvíce a o čem chceme psát. S ohledem na způsob zveřejňování v prostředí internetu se budeme pokud možno snažit o stručnost, pádnost a jasnost. Pokračování textu Úvodem