/ Publikováno:

Dobrá zpráva: Dohoda mezi nakladatelstvími Euromedia Group a Triádou

Psaní o literatuře zpravidla nemívá vliv na přímé, „prováděcí“ změny v literárním životě. Občas ale i v oblasti, kterou naše společnost a její média pokládají za periferní, dojde k pozitivním – pro nás nečekaným – úkazům. Po zveřejnění stati, která se zastavovala u jednoho knižního plagiátu (šlo o cyklus textů Josefa Čapka Povídejme si, děti!), kontaktoval redakci našeho webu mgr. Antonín Kočí, ředitel nakladatelství Euromedia Group, věc uznal a přislíbil nápravu. S radostí konstatujeme, že k této nápravě nyní došlo, a zprávu pana Kočího o ní zveřejňujeme níže.

Z průběhu událostí si dovolujeme zdůraznit tři momenty: (1) O nepravých jevech má zřejmě smysl psát i pro tak zanedbatelné médium, jako jsou internetové stránky o literární vědě. (2) Uznání chyby není projevem slabosti, nýbrž zodpovědnosti, a důvěryhodnost jednání neoslabuje, ale naopak posiluje. (3) Z dodržování nepsaných pravidel profitují co do prestiže i zisku všichni: zde dvě nakladatelství a jejich čtenáři.

Reakce na článek doc. Michaela Špirita na i-kanon.cz

Poté, co jsme byli upozorněni, že naši kolegové svou neznalostí způsobili újmu jak nakladatelství Triáda, tak panu Merhautovi a Sokolovi, zkontaktoval jsem zástupce Triády a domluvili jsme se na těchto opatřeních, z části již uskutečněných:

 1. Kniha Povídejme si, děti!, kterou Euromedia pod značkou Pikola vydala (ISBN 978-80-7549-819-9), bude stažena z trhu

2. Oběma autorům jsme se omluvili a vyplatili jim jednorázové odškodné

3. Nakladatelství Triáda obdrželo za každý vydaný výtisk této publikace určitou částku jako uznání licenčních nároků

4. Na podzim tohoto roku vydají obě nakladatelství společně knihu znovu, se všemi náležitostmi.

Věřím, že tento způsob narovnání všechny strany i čtenáře ubezpečí o tom, že naše nakladatelství nemá v programu úmyslně se obohacovat na úkor jiných. Pokud se tak stane, budeme se i v budoucnu snažit minimalizovat škody a vyřešit věc ke spokojenosti všech.

Mgr. Antonín Kočí
ředitel nakladatelství
Euromedia Group, a.s.

 

Napsat komentář