/ Publikováno:

Psaní v dnešní škole aneb Jak se o něm píše v metodické příručce z roku 2023

Výuka psaní ve škole, samotný proces psaní a možnosti jeho hodnocení jsou základní otázky pojetí předmětu český jazyk a literatura, spřízněných disciplín i jejich oborových didaktik. Přístup k výuce psaní může zásadně ovlivnit způsob a koncepci vzdělávání jako celku. Nedávno byla v rámci Systému podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, který je zaštiťován Národním pedagogickým institutem ČR, publikována Metodická příručka Český jazyk a literatura s podtitulem „Od zadání k hodnocení žákovských textů“ (autoři: Soňa Havlíčková [kap. 2], Radka Brejchová [kap. 3], Stanislav Štěpáník [kap. 1, spolupráce na kap. 2], Andrea Baumannová [kap. 4], Markéta Emmer Illová [kap. 4], Hynek Krátký [spolupráce na kap. 2]), která se zaměřuje právě na oblast psaní. Pokračování textu Psaní v dnešní škole aneb Jak se o něm píše v metodické příručce z roku 2023