/ Publikováno:

Spisy Jiřího Ortena, svazek osmý: Korespondence

Vydáním osmého svazku Spisů Jiřího Ortena, který souborně přináší básníkovu korespondenci, byl díky pražskému nakladatelství Torst dokončen devítisvazkový ediční projekt, zahájený již na počátku devadesátých let. Editorkou posledního, právě vydaného svazku je Marie Havránková. Editorka se rozhodla pro abecední pořádání edice a v mnoha ohledech se tomuto rozhodnutí nelze divit, neboť soubor je velice disparátní a pro jednotlivé položky by se jen obtížně hledalo jiné pořádací kritérium než ono abecední. Na druhou stranu tento pořádací princip nutně odhlíží od vnitřních souvislostí pramenů. Pokračování textu Spisy Jiřího Ortena, svazek osmý: Korespondence