/ Publikováno:

Za výstavou LITERATURA Viktora Karlíka

„Všechny práce v tomto cyklu jsou hmotné, tedy opak slov.“

Viktor Karlík

6. ledna v šest hodin večer jsem se zúčastnil závěrečného večera výstavy Viktora Karlíka Literatura v pražském DOXu (ke Karlíkovu cyklu zde promluvil Miroslav Petříček, J. H. Krchovský četl své básně z posledního roku). 12. ledna v šest hodin ráno jsem otevřel Rilkovy Elegie z Duina: Pokračování textu Za výstavou LITERATURA Viktora Karlíka