/ Publikováno:

Domácí posilovna iLiteratury

Za přispění tzv. norských fondů byly pro naši kulturní kritiku počínaje tímto rokem založeny přinejmenším dvě kritické „laboratoře“ a jeden „kritický pařník“. První laboratoř je určena divadlu, pařeniště audiovizuálnímu umění a jedno laboratorium má dokonce i kritika literární. Nazývá se „iLiLaboratoř literární kritiky“ a provozuje ji Sdružení pro Iliteraturu vydávající internetový časopis i-Literatura.cz.

Smyslem této pracovny je „profesní rozvoj interních redaktorů“ časopisu. Růst bude postupně probíhat díky šesti workshopům, na něž si redakce pozve různé externí odborníky. Posud proběhlo jen jedno takové setkání, jež vedl Petr A. Bílek – titul mělo „O tahu pěšákem na literární šachovnici“. Referovala o něm Nikola Sedloňová, ale bylo by nespravedlivé dělat z jejího krátkého příspěvku nějaké závěry o tom, co se tam přesně odehrálo (viz diskuse pod referátem).

Ostatní redakce od velkých po ty nejmenší, ale ani prosté čtenářstvo ovšem nemusí smutnit, že se rozvoje přímo neúčastní a že školení nejsou také pro ně. Jak uvedla šéfredaktorka časopisu J. Šotolová „Nejde nám o kariéru jednotlivců, ale o prohloubení kvality literární kritiky obecně. Jsme přesvědčeni o tom, že každá dílčí inovace se projeví v kultivaci literárního prostoru ČR a knižního trhu: v důsledku by tak z projektu měli těžit především čeští čtenáři.“

A je to fakt, všichni jistě cítíme již v posledních příspěvcích iLiteratury, že se něco blahodárného a velkého děje s celou naší literární kritikou. Její literární recenzenti zasazují v bleskových šachových výměnách brilantně novinky do kontextu a rozkrývají na šachovnici literatury neskutečné souvislosti. Například Jan M. Heller nejprve ve svém příspěvku z 10. března nečekaně zařadil novou básnickou sbírku Adama Borziče do kontextu jeho sbírek předchozích, ovšem poznamenal, že ta současná je „tišší a civilnější“, 17. března už rozpoznal, že nový soubor Petra Borkovce sice navazuje na předchozí, ale tentokrát „mladší sbírka tak nějak lépe dýchá“. A to mají redaktoři iLiteratury za sebou teprve první workshop!

Napsat komentář