/ Publikováno:

Co ví Marek Vácha o studentkách filozofické fakulty?

Ve sloupku s titulem Publikuj, nebo zhyň (Respekt č. 42/2020, s. 53) se vyznává Marek Vácha, biolog, etik a katolický kněz, že se mu už nechce žít ve světě současné nafouklé vědecké publikační bubliny. Kdyby jeho text zůstal u takto obecného konstatování, asi bychom se pouze lekli, aby si opuštěním té bubliny nakonec nějak neublížil. Jak ale ze sloupku vysvítá, takovéto prostředí je zřejmě především na „sociologických a filozofických pracovištích“, tam tolik „už nejde o to chvějivé napětí“. Badatele v přírodních vědách, a tedy zřejmě i Marka Váchu totiž „omezuje příroda sama“, „matematik potřebuje tužku, papír a koš na papíry“, zato filozof jen „tužku a papír“. Zdá se, že příroda autora omezila tentokrát možná až příliš.

Marek Vácha vzpomíná s nelibostí na studentky z filozofické fakulty. Ty totiž kdysi chodívaly do jeho hodin na katolickém gymnáziu, aby zde získaly materiál pro zřejmě nesmyslné diplomové práce. Nakonec musel Vácha dokonce napsat na filozofickou fakultu, „ať nám diplomanty neposílají“. Výuka samotná mu byla příliš drahá, a on nechtěl, aby se „děti účastnily takového cirkusu“. To je první polovina Váchova textu. Následuje již zmíněná přednáška o etice vědecké práce. Zde Vácha mj. také píše, že na výše jmenovaných humanitních pracovištích se „zvedla o stovky procent publikační aktivita“, ale předesílá, že situaci tam „naštěstí nezná“. Kdo situaci naopak naneštěstí alespoň trochu zná, musí mít pocit, že Marek Vácha je zřejmě ten typ autora, který nezná, a píše. Není pak ani divné, že jeho text je celý slátaný jen z klišé typu hloupá studentka filozofické fakulty nebo tvrdá věda versus žvanivé humanitní obory.

Na základě zkušeností s několika studentkami filozofické fakulty a s přiznaným blaženým neználkovstvím se zde Marek Vácha, také předseda Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a „veřejný intelektuál“ na vzestupu, vypořádává s vědeckou produkcí jiných pracovišť mj. své alma mater. Jeho novou, přibližně dvacátou čtvrtou knihu (publikuj, nebo zhyň) s příznačným titulem Selfíčka si nezapomeňte objednat. Ačkoli se ještě neprodává, Kosmas ji už předem opatřil etiketou bestseller.

Napsat komentář