/ Publikováno:

O zlém brouku bramborouku

Téma knižní distribuce rozvířil letos na jaře dopis, který Euromedia Group rozeslala svým obchodním partnerům. I v době, kdy chtěla vláda zadržovat přeplatky na daních k zaflikování děravého rozpočtu, se zdál nápad neuhradit platby třetím stranám a „až do odvolání příchozí prostředky prioritně použít na pokrytí závazků vůči vlastním zaměstnancům“ vzhledem k situaci mírně řečeno nemorální. O tom, jak se knihy prodávaly v prosinci, se nakladatelé dozvěděli během ledna, faktury se smluvní splatností běžně dva až tři měsíce už tedy většinou zůstaly neproplacené a předvánoční tržby, z nichž mnoho nakladatelů žije celé jaro, nedorazily. V debatách o výši DPH na knihy a o literárních cenách možná neuškodí téma distributorských rabatů – asi bez naděje na rychlé řešení – znovu otevřít třeba už proto, že sami nakladatelé se často zdráhají na toto téma mluvit, aby jim distribuční společnosti nevypověděly smlouvy.

Nejsnáze lze tento – podle názoru mnohých zúčastněných – nespravedlivý systém přiblížit na jednoduchém příkladu: počítejme v něm s překladovou knihou o 250 stranách, běžném paperbacku, spíše menšinového žánru, o nákladu tisíc kusů. Celkové investice do výroby knihy (autorská práva, překlad, redakce, sazba a tisk) vyjdou na 189 tisíc Kč (držíme se ve všech ohledech hodně při zemi). Distributorský velkoobchodní rabat začíná na 50 procentech – pokud by se prodal celý náklad (což je většinou nereálné), musí být při nulovém nakladatelském zisku cena knihy 394 Kč – z toho rabat distributora činí 205 Kč. (Pro jednoduchost pomíjíme existenci DPH a nezbytné související náklady.)

Do už tak divokých počtů vstupuje existence tak řečených parazitních e-shopů jako jsou např. Megaknihy, které uměle sníží cenu právě vydané knihy o 20 % (vystačí si s malým rabatem a provizí z poštovného, klíčový je pro ně velký objem prodejů, jehož dosahují nejnižší cenou na trhu) a jimž velké distribuce často bezprostředně po naskladnění větší část nákladu ochotně odprodají – a rychle tak realizují kýžený zisk.

Snížením doporučené prodejní ceny se kniha stává jinde v podstatě neprodejnou a řada zákazníků má pocit, že pokud je takhle velký prostor pro snížení ceny, musí být nakladatelé mimořádní vydřiduši. Realita je bohužel jiná. Výše uvedené okolnosti tlačí nakladatele k maximálnímu snížení nákladů v přepočtu na výtisk (výše rabatu je závislá na prodejní ceně), tedy k vysokým objemům vydaných knih, kupní síla je ale daná, více výtisků se zkrátka neprodá a pouze se tak zvyšují výlohy na skladování a související režijní náklady.

Ukazuje se, jak je výhodné býti vydavatelem a velkodistributorem zároveň. Značky, které za daných podmínek neobstojí, lze pak snadno koupit a vzít pod mateřská křídla, ti ostatní mají na výběr: buď na podmínky přistoupí, anebo se pokusí s větším či menším úspěchem prodávat svou produkci přímo – někdo zvolí formu fundraisingu, jiní podporují prodej knih produkcí e-knih či audioknih.

Vysoké distributorské rabaty křiví trh. Autoři často přicházejí za nakladateli s tím, že si na vydání knihy přispějí, a jsou vděční za pár autorských výtisků. Koncové ceny knih jsou o desítky procent vyšší, než by musely být, kdyby se distribuce spokojily s menším ziskem a nepřeprodávaly si knihy mezi sebou. Přesto počet vydávaných knih roste a kolotoč se vesele točí dál. Především z řad malých nakladatelů a knihkupců vycházejí snahy o řešení: zákonem zastropované pevné ceny nově vydaných knih po určitou dobu od vydání, možnost přímého prodeje v rámci společného e-shopu, jehož smyslem by nebylo generovat nepřiměřený zisk, pouze dostat knihy co možná nejefektivnějším způsobem ke čtenářům.

Po jarním zadření celého soukolí mnoho nakladatelů zřídilo vlastní e-shopy (náklady na jejich provoz pochopitelně nekončí jednorázovou investicí). Alespoň nějaká alternativa se tedy nabízí už teď. Pokud nám existence malých, resp. v pravém smyslu nezávislých nakladatelů leží na srdci, je dobře nakupovat právě zde.

Jeden přítel vzpomněl stesky zemědělců, kteří prodají svazek ředkviček do velkoobchodu za korunu a žasnou, že se na pultech obratem objeví za dvacet korun s pyšnou zmínkou o velkorysé podpoře regionálních pěstitelů. Každé srovnání kulhá – ale až řetězce položí všechny české pěstitele ředkviček, snadno nakoupí v zahraničí, spotřebitel nic zpravidla ani nepozná. Pokud z knižních pultů zmizí kvůli distribucím produkce nakladatelů známých z tabooků, knihexů etc., žádný záskok se patrně konat nebude…

Napsat komentář