Redakce: Michael Špirit

Michael Špirit (nar. 1965 v Praze) vystudoval bohemistiku a historii na FF UK, od 1993 působí v Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, v letech 2001–2006 ve Slovanském ústavu na Ruprecht-Karls Universität v Heidelbergu. Je autorem knih Počátky potíží (2006), Komentář (k edici rukopisu Škvoreckého Zbabělců, 2009), Růžena Grebeníčková a její rukopis (2015) a Textologie dnes. Příručka pro začínající editory (2019). Redakčně spolupracoval se čtvrtletníkem Kritický sborník, s Revolver Revuí a Kritickou Přílohou RR. K vydání připravil texty P. Blažíčka, J. Hanče, J. Lopatky a mnoha dalších.