/ Publikováno:

Ani za milion!

Nakladatelské prospěchářství nabývá v poslední době nejrůznějších podob. V opravdu výstřední podobě k němu přispělo nedávno konsorcium Albatros Media (v nakladatelství KNIHA ZLÍN), a to publikací s názvem Milion chvilek pro demokracii v památníku. Za její sestavení podle tiráže ručí odpovědná redaktorka Irena Tatíčková, též editorka a autorka titulů Nezapomeňme: Příběhy Paměti národa (2020), Jak přelstít školu (2019), série dětských pracovních sešitů s krtkem či bludišťáků a dalších.

Čtenáře již v samém úvodu poněkud znepokojí výrok politika a historika Petra Pitharta z 12. října 2021, jenž měl knize dodat na důvěryhodnosti, ale místo toho zůstává jen nesmyslně a chybně vytrženým citátem: „…je to je občanská společnost přetavená ve voliče!“ Následující nepodepsaná předmluva charakterizuje předkládané dílo takto: „Tato publikace, nebo chcete-li zápisník, vás znovu vezme na místa, která po letech vybudila český národ k odporu proti bezpráví. Najdete v ní nejdůležitější události od vzniku Milionu chvilek pro demokracii až po sněmovní volby v roce 2021, o jejichž výsledek se tato původně studentská iniciativa také částečně zasloužila.“ Na patřičných místech je možné „připisovat poznámky, lepit fotografie, nebo knihou prostě jen listovat a vrátit se do dnů, které se jednou možná dostanou i do učebnic dějepisu“ (s. 8).

Žánr a charakter publikace lze popsat jen stěží, jakási podivná koláž kalendária, dokumentů a plakátů, přepisů novinových či internetových článků, příchozích e-mailů (!) od Milionu chvilek pro demokracii, fotografií a nezbytných volných ploch pro „moje album, moje zážitky“ a linkovaných „boxů“ pro vlastní poznámky, postřehy a vzpomínky.

S vydáním svazku nemá spolek Milion chvilek pro demokracii ovšem zhola nic společného, ačkoli se zavádějící nápodoba spolkové vizuální identity snaží čtenáře přesvědčit o opaku. O vznikajícím knižním projektu se jeho členové dozvěděli až v momentě, kdy se na sociálních sítích objevila výzva, aby veřejnost do knihy zasílala své fotografie. Do přípravy publikace se snažili bezúspěšně zasáhnout. Jejich úpravy, stejně jako navrhovaná předmluva a doslov, v nichž se od knihy distancovali, nebyly zohledněny. Přesto má jakési „krytí“ poskytnout závěrečné poděkování organizaci a též její mluvčí a jejímu místopředsedovi. Bohulibě se tvářící myšlenka stavění pomníku demokratické iniciativě z let 2018–2021 jen maskuje, že nakladatel vycítil obchodní příležitost v množství příznivců a podporovatelů spolku jakožto potenciálních kupců a rozhodl se boj za demokracii zpeněžit, což ostatně přiznává, když na zadní straně obálky explicitně zdůrazňuje: „O těch a pro ty, kterým záleží na demokracii!!!“

Tristním a paradoxním rozloučením se s celým památníčkem zůstává závěrečná dvojstrana (s. 268–269), která přináší fotografii zjevně s Milionem chvilek pro demokracii nesouvisející: jde o snímek z demonstrace antivaxerů čili protestu proti povinnému očkování (na jednom z praporů se skví zřetelný nápis Akce D.O.S.T.). Třepotání vlajek nejednomu příznivci demokracie evidentně dovede zamotat hlavu. Jedno ovšem zůstává zcela jasné: Tuto „pestrou publikaci či spíše zápisník“ ani za milion!

Napsat komentář