/ Publikováno:

Výběrové dotační řízení na podporu literárních periodik 2020

Před nedávnem bylo zveřejněno letošní rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o dotacích pro literární periodika. To se opírá o závěr jednání odborné komise, která jako hlavní výsledek své práce předložila veřejnosti tabulku, v níž jako každý rok seřadila jednotlivá literární periodika podle bodů. Proti minulému roku však došlo k dramatickým změnám v hodnocení některých periodik, musíme se tedy ptát, co se na poli literárních tiskovin děje, když se některé časopisy podle komise za jediný rok notně pokazily, jiné se zas značně vyšvihly.

Nejprve stručný přehled, jak to tento rok ve srovnání s loňskem dopadlo. V pořadí periodik setrvale vede časopis Host, jenž je, stejně jako minulý rok, oceněn plným počtem sta bodů a k němuž komise podle svého vyjádření „nevznesla výhrady“. Na podporu jeho vydávání přispěje MK ČR v roce 2020 částkou dokonce vyšší skoro o tři sta tisíc korun. Časopis A2, jenž byl ještě loni hodnocen stejně bezvýhradně, spadl nicméně tento rok o deset bodů, což ho proti roku 2019 bude stát přibližně sto tisíc korun. Co se týče bodového ohodnocení, polepšil si o tři body časopis Plav a o jeden bod časopis Lógr, dětský časopis Raketa alespoň své skóre udržel, ostatní si však v očích poroty zřejmě pohoršily.

Takové Souvislosti, Tvar, Protimluv či Kontexty nemusejí být z nižšího meziročního bodového zisku ještě smutní, jelikož si paradoxně finančně polepší. Jinak časopis Prostor ‒ ten byl v minulém roce bez námitek a měl hodnocení 98 bodů, nyní si komise povšimla, že se v něm literatura objevuje sporadicky a přijde jí teď také drahý, což se projevilo na bodovém hodnocení pětasedmdesáti body a ovšem i na výši dotace, která klesla o bezmála šedesát tisíc. Strmý pád zažívá podle komise též časopis Revolver Revue, který měl v minulém roce přesvědčivých 95, nyní ale jen bodů 71. Na něm komise hodnotí každoročně příznivě obsah, ale protože jej považuje za příliš nákladný, opět mu proti minulému roku přes dvě stě tisíc z dotace ukrojila. Bude asi tedy konečně muset být levnější. Pohoršili si ostatně také mnozí další, např. studentský list Babylon, Listy či Analogon.

Jakkoli se komise mohla tento rok rozhodnout pro odlišnou filozofii zacházení s bodovou škálou, což by alespoň částečně vysvětlovalo značnou volatilitu bodového hodnocení, použila k podpoře skoro stejný obnos jako v roce 2019, přičemž nadto proti minulému roku se dva tištěné časopisy (Pandora a Weles) dotačního řízení tento rok neúčastnily, tudíž na podporu jednotlivých titulů bylo pro tento rok ještě více prostředků. Jak tedy máme chápat názor odborné komise? Buď došlo opravdu k značně dramatické proměně časopisecké scény a takové tituly jako Lógr či Raketa se podle názoru komise z roku na rok staly z hlediska kritérií, jako jsou např. přínos pro obor, tradice, jasný koncept rozvoje, úroveň propagace či podle dalších „ekonomických ukazatelů“ jaksi bonitnější nežli časopisy jako Prostor či Revolver Revue, nebo ‒ a to je myslím pravděpodobnější ‒ zde proběhly změny jiného rázu. U etablovaných časopisů jako je Analogon, Revolver Revue či Prostor, jež si dle názoru komise tento rok nezaslouží ani takovou podporu, jako měly v roce loňském, nelze totiž myslím rozumně doložit, že se rázem dramaticky zkazily. Ani se mi nezdá, že by se nějak k horšímu proměnila třeba A2. Co se zde změnilo, je však hlavně složení komise. Ačkoli se zdráhám uvěřit, že letošní výměna tří expertů z jedenáctičlenné komise vedla k takovému posunu v hodnocení, jiné vysvětlení teď bohužel nevidím.

U seznamu osob zasedajících v tomto orgánu čteme, že „členové komise jsou vybíráni na základě svých odborných kvalit, zkušeností a pověsti v oboru, ne podle příslušnosti k jednotlivým profesním organizacím či sdružením“. Říká se tím, krátce řečeno, že o obsazování komisí rozhoduje bez jasné procedury jen ministerstvo. Těžko ostatně říci, zda by výsledky rozhodnutí komisí byly lepší, kdyby byl princip jmenování odlišný, rozhodně by však měl být tento postup transparentní. A co více, komisi by měli asi na MK ČR jasně instruovat, že má v péči celý systém literárních časopisů, které jednotlivcům nemusejí být sice vždy po chuti, nicméně komise by se jim měla také snažit pomáhat vytvářet stabilní prostředí. Nedošlo-li tedy u posuzovaných časopisů k zásadnímu úpadku či chraň bůh nějakému podvodu, není v situaci, kdy bylo pro tento rok asi na dlouhou dobu naposled dokonce k dispozici více prostředků, vhodné ani pochopitelné tato periodika dusit. Ministerstvo pak vinou komise teď vypadá, jako že se mu každý rok líbí něco jiného a že frivolně odhazuje, co léta štědře podporovalo.

Napsat komentář