/ Publikováno:

Kritický metr Jiřího Brabce

Do Bibliografie Jiřího Brabce za léta 1951‒2019, která vyjde v nejbližších dnech při příležitosti Brabcových devadesátých narozenin jako zvláštní příloha časopisu Slovo a smysl, jsme s kolegy Jiřím Flaišmanem a Michaelem Špiritem nezahrnuli jubilantovo angažmá v rubrice periodika Nové knihy Kritický metr, jen jsme v úvodu zaznamenali údaje otisků této rubriky. Princip Kritického metru spočíval totiž v posuzování domácích literárních novinek pouze prostřednictvím přidělování určitého počtu hvězdiček. Ovšem „co napovídají hvězdičky“ – jak o souhrnu výsledků psala také tehdejší redakce – o Brabcově hodnocení původní české prózy a poezie?

V průměru od něj dostala produkce z let 1991–1996, kdy se Jiří Brabec rubriky účastnil, známku 2,31. Tímto hodnocením patřil mezi literárními kritiky, kteří vládli „nelehkým uměním zkratky“, k přísnějším ‒ vedle Brabce do žebříčku svého času hvězdičky přidělovali Petr A. Bílek, Blahoslav Dokoupil, Aleš Haman, Pavel Janáček, Pavel Janoušek, Milan Jungmann, Vladimír Karfík, Jan Lopatka, Jan Lukeš, Vladimír Novotný, Jiří Peňás, Miroslav Petříček, Pavel Vašák, Jan Wiendl, Miroslav Zelinský či Irena Zítková. I bez možnosti znát tuto průměrnou cifru vnímali také někteří čtenáři a autoři kritikovy posudky jako nelaskavé, jeden autor, jak Brabec vzpomíná, na kritika ve společnosti slovně zaútočil: „Tys mě natřel, jenom dvě hvězdičky!“ Do takových situací se ale pravděpodobně nedostával jen Jiří Brabec, a ačkoli byl Kritický metr podle tvrzení redakce čtenáři uvítán a pochopen ‒ třeba jako zábavná hra –, začalo se později k rubrice umisťovat upozornění, že se redakce „s názory recenzentů […] nemusí ztotožňovat“.

Jednotlivé hodnotitele, kteří do ankety přispěli, necharakterizuje však ani tak průměrná známka jejich ocenění, ani výběr hodnocených knih (výběr totiž prováděla redakce), nýbrž hlavně kontext, v jakém hodnocení v Kritickém metru prováděli. Toto bodování představovalo u Brabce takříkajíc paralelní produkt k průběžnému recenzování v Nových knihách a v Literárních novinách, ke každotýdenním přednáškám a seminářům na katedře literatury FF UK, k přípravě komentovaných edic a k psaní studií, které tvoří více než polovinu knihy Panství ideologie a moc literatury z roku 2009.

Vrátíme-li se nicméně ke Kritickému metru a k úvodní otázce, co hvězdičky prozrazují, alespoň pro mě nějak osobněji Jiřího Brabce přibližuje výpis titulů s nejvyšším počtem hvězd. Čtyři hvězdičky má u něj pouze dvacítka knih: Český orloj Karla Šiktance, Dotazník Jiřího Gruši, Hrabalův Něžný barbar, Kolářova Prométheova játra, Obnovení pořádku od Milana Šimečky, Šiktancova sbírka Utopenejch voči, fejetony Ludvíka Vaculíka zařazené do souborů Srpnový rok a Jaro je tady, Znamení moci Jana Zahradníčka, Sidonovo Evangelium podle Josefa Flavia, Hiršalova Píseň mládí, Fischlovo Kuropění, Divišova sbírka Obrať koně!, Fučíkovo Čtrnáctero zastavení, Šiktancův Tanec smrti, TWOR Věry Linhartové, Nesmrtelnost Milana Kundery, Šiktancova sbírka Srdce svého nejez, Kolářovy Básně ticha, Brouskovy Vteřinové smrti a Šiktancův Hrad Kost.

Každé takové známkování je ovšem nutno posuzovat zas v kontextu, tentokrát příslušné kritické „session“, a i proto zde přinášíme soupis titulů a Brabcových hodnocení v Kritických metrech, jichž se kritik zúčastnil. Připomínáme jen pravidla bodování: nejnižší hodnocení rovná se jedna hvězdička, ocenění nejvyšší ‒ čtyři hvězdy, titul, který recenzent nehodnotil, je označen pomlčkou.

 

Nové knihy, roč. 31, 1991, č. 3, 16. 1., příloha Literární N. K., s. 2
Dvořák Jan: Kamenný lev *
Kantůrková Eva: Přítelkyně z domu smutku ***
Kliment Alexandr: Nuda v Čechách **
Kohout Pavel: Katyně **
Šiktanc Karel: Český orloj ****
Pecka Karel: Motáky nezvěstnému ***
Vaňková Ludmila: Orel a had
Zapletal Zdeněk: Nekonečný striptýz

roč. 31, 1991, č. 7, 13. 2., příl. Literární N. K., s. 2
Antošová Svatava: Ta ženská musí být opilá! ***
Gruša Jiří: Dotazník ****
Hrabal Bohumil: Něžný barbar ****
Páral Vladimír: Dekameron 2000, aneb Láska v Praze *
Smetanová Jindřiška: Domovní důvěrnosti
Šimon Josef: Bít poezií **
Vaculík Ludvík: Český snář ***
Vaculík Ondřej: Stavební deník **

roč. 31, 1991, č. 11, 13. 3., příl. Literární N. K., s. 2
Cílek Roman: Odvrácená tvář *
Fischerová Sylva: Velká zrcadla *
Holub Miroslav: Skrytá zášť věků **
Klánský Mojmír: Vyhnanství **
Kolář Jiří: Prométheova játra ****
Salivarová Zdena: Honzlová **
Šimečka Milan: Obnovení pořádku ****
Škvorecký Josef: Hříchy pro pátera Knoxe *

roč. 31, 1991, č. 15, 10. 4., příl. Literární N. K., s. 2
Filip Ota: Cesta ke hřbitovu **
Hrabal Bohumil: Svatby v domě ***
Pelc Jan: …a bude hůř **
Procházková Lenka: Přijeď ochutnat
Šerberová Alžběta: Sbohem, město M. **
Šiktanc Karel: Utopenejch voči ****
Štěpán Ludvík: Transplantace
Vaculík Ludvík: Srpnový rok; Jaro je tady ****

roč. 31, 1991, č. 19, 8. 5., příl. Literární N. K., s. 2
Bondy, Egon: 3 x Egon Bondy **
Kliment Alexandr: Šťastný život = Basic love **
Kratochvil Jiří: Medvědí román **
Stránský Jiří: Štěstí **
Topol Jáchym: Miluju tě k zbláznění ***
Vaculík Ludvík: Morčata **
Verner Pavel: Rodinná záležitost *
Vyskočil Ivan: Malý Alenáš ***

roč. 31, 1991, č. 23, 5. 6., příl. Literární N. K., s. 2
Bauman Václav: Paci, paci, pacičky… *
Klíma Ivan: Moje první lásky **
Strož Daniel: To je můj návrat
Škvorecký Josef: Mirákl **
Trefulka Jan: Zločin pozdvižení **
Vacík Miloš: Čtyři krahujci **
Vaculík Ludvík: Stará dáma se baví ***
Zahradníček Jan: Znamení moci ****

roč. 31, 1991, č. 27, 3. 7., s. 2
Ajvaz Michal: Návrat starého varana
Brabcová Zuzana: Daleko od stromu ***
Brousek Antonín: Zimní spánek ***
Frýbová Zdena: Hrůzy lásky a nenávisti *
Kantůrková Eva: Jan Hus **
Neužil František: Bosý biskup z Libice
Pecka Karel: Dlouhý koktejl **
Topinka Miroslav: Krysí hnízdo **

roč. 31, 1991, č. 34, 21. 8., s. 2
Filip Ota: Blázen ve městě **
Jelínek Ivan: Světlo a tma ***
Kovařík Petr: Vranská **
Linhart Oto: Víkend na kolečkových bruslích
Lorenc Zdeněk: Prabásně **
Placák Petr: Medorek **
Štroblová Jana: Fatamorgány **
Vejvoda Jaroslav: Plující andělé, letící ryby **

roč. 31, 1991, č. 38, 18. 9., s. 2
Beneš Jan: Až se se mnou vyspíš, budeš plakat *
Halmay Petr: Strašná záře **
Hodrová Daniela: Kukly ***
Kremlička Vít: Lodní deník ***
Lustig Arnošt: Tma nemá stín **
Rösslerová Jaroslava: Dny v P. **
Škvorecký Josef: Scherzo capriccioso **
Vokolek Vladimír: Kroužení ***

roč. 31, 1991, č. 42, 16. 10., s. 2
Klíma Josef: Tranzit
Kriseová Eda: Ryby raky **
Provazník Vladimír: Moji pyšní muži **
Richterová Sylvie: Slabikář otcovského jazyka ***
Rut Přemysl: Náměsíčný průvodce Prahou
Řezníček Pavel: Strop ***
Švejda Jiří: Přejezd *
Vejvoda Jaroslav: Zelené víno **

roč. 31, 1991, č. 46, 13. 11., s. 2
Beneš Jan: Druhý dech **
Berková Alexandra: Magorie aneb Příběh lásky ***
Diviš Ivan: Moje oči musely vidět ***
Hanč Jan: Události ***
Hiršal Josef: Vínek vzpomínek **
Kohout Pavel: Nápady svaté Kláry
Putík Jaroslav: Muž s břitvou ***
Stiborová Věra: Ikariana

roč. 31, 1991, č. 50, 11. 12., s. 2
Čivrný Lumír: Jít jen tak. Menší příběhy **
Fischl Viktor: Jeruzalémské povídky **
Grögerová Bohumila, Hiršal Josef: Trojcestí ***
Kriseová Eda: Pompejanka *
Procházkévá Iva: Penzión na rozcestí
Sidon Karol: Boží osten ***
Ulč Ota: Špatně časovaný běženec *
Wernisch Ivan: Ó kdežpak ***

roč. 32, 1992, č. 2, 22. 1., s. 2
Binar Ivan: Kytovna umění
Vladislav Jan: Kniha poezie
Bondy Egon: Invalidní sourozenci ***
Diviš Ivan: Noc, nebudeš se báti ***
Gruša Jiří: Mimner aneb Hra o smrďocha **
Klíma Ivan: Soudce z milosti ***
Kohout Pavel: Bílá kniha o kauze Adam Juráček **
Sidon Karol: Evangelium podle Josefa Flavia ****

roč. 32, 1992, č. 6, 19. 2., s. 2
Král Petr: Právo na šedivou
Nesvadba Josef: První zpráva z Prahy
Hiršal Josef: Píseň mládí ****
Hodrová Daniela: Podobojí ***
Kabeš Petr: Obyvatelná těla ***
Lustig Arnošt: Nemilovaná **
Třešňák Vlastimil: To nejdůležitější o Panu Moritzovi **
Vejvoda Jaroslav: Ptáci **

roč. 32, 1992, č. 10, 18. 3., s. 2
Jedlička Josef: Krev není voda
Kameníček Jan: Dům *
Procházková Lenka: Oční kapky *
Rotrekl Zdeněk: Sněhem zaváté vinobraní **
Salivarová Zdena: Nebe, peklo, ráj **
Stránský Jiří: Zdivočelá země
Strnad Jaroslav: Prohry. Job **
Zábrana Jan: Jistota nejhoršího ***

roč. 32, 1992, č. 14, 15. 4., s. 2
Bartůněk Petr: Paternoster
Krchovský J. H.: Noci, po nichž nepřichází ráno **
Kundera Ludvík: Ztráty a nálezy **
Křesadlo Jan: Vara guru *
Řezníček Pavel: Hvězdy kvelbu
Typlt Jaromír: Pohyblivé prahy chrámů **
Vejvoda Jaroslav: Osel aneb Splynutí **
Vostrá Alena: Médium *

roč. 32, 1992, č. 20, 20. 5., s. 2
Beneš Jan: …tak mě polib… **
Fischl Viktor: Kuropění ****
Hořec Jaromír: Soudný den
Jelínek Ivan: Kořist ***
Kantůrková Eva: Pán věže ***
Novák Jan: Striptease Chicago **
Zapletal Zdeněk: Kobova garáž

roč. 32, 1992, č. 24, 17. 6., s. 2
Branald Adolf: Báječní muži na okřídlených ořích
Diviš Ivan: Obrať koně! ****
Fučík Bedřich: Čtrnáctero zastavení ****
Juliš Emil: Nová země ***
Kautman František: Mrtvé rameno
Kotrlá Iva: Odchyt andělů
Merth František Daniel: Ne krví býků ***
Sýs Karel: Kapsa *

roč. 32, 1992, č. 28, 22. 7., s. 2
Červenka Miroslav: Strojopisná trilogie **
Kabeš Petr: Odklad krajiny ***
Kantůrková Eva: Černá hvězda ***
Kovályová Heda: Na vlastní kůži ***
Kratochvil Jiří: Uprostřed noci zpěv ***
Kundera Ludvík: Napříč Fantomázií ***
Lustig Arnošt: Colette
Pecka Karel: Malostranské humoresky ***

roč. 32, 1992, č. 33, 9. 9., s. 2
Eichler Karel: Zloděj růží
Fischl Viktor: Píseň o lítosti ***
Gruša Jiří: Mistr Panny ***
Kaprál Zeno: Reinerův výbor
Martínek Lubomír: Linka č. 2
Pavlíček František: Konec patriarchátu ***
Přidal Antonín: Sbohem ale čemu **
Ritter Petr: Protipopravčí četa *

roč. 32, 1992, č. 37, 7. 10., s. 2
Bratršovská Zdena, Hrdlička František: Sebranci *
Dostál Zeno: Labuť
Klíma Ivan: Milostné léto **
Körner Vladimír: Psí kůže **
Listopad František: Final rondi **
Nápravník Milan: Na břehu **
Pekárková Iva: Péra a perutě
Vrbová Alena: Anna Lemberková sudička *

roč. 32, 1992, č. 42, 11. 11., s. 2
Bondy Egon: Cesta Českem našich otců
Eichler Karel: Hosté od svatého Diviše ***
Kabeš Petr: Pěší věc ***
Kraus Ivan: Prosím tě, neblázni
Medek Jiří: Čirikloro
Šiktanc Karel: Tanec smrti ****
Škvorecký Josef: Příběh inženýra lidských duší ***
Vodseďálek Ivan: Dílo. 1949–1989 **

roč. 32, 1992, č. 46, 9. 12., s. 2
Hodrová Daniela: Théta
Janatka Jiří: Návštěva v Dumdivu
Linhartová Věra: TWOR ****
Kotrlá Iva: Athény z hlíny **
Trefulka Jan: Vraždy bez rukavic **
Viewegh Michal: Báječná léta pod psa
Wernisch Ivan: Doupě latinářů ***
Zábrana Jan: Celý život ***

roč. 33, 1993, č. 5, 10. 2., s. 2
Blažíčková Anna: Psí víno
Kameníček Jan: Vznik románu v sonátové formě *
Klíma Ivan: Ostrov mrtvých králů **
Kohout Pavel: Hodina tance a lásky ***
Kožík František: Jsem vánočnímu stromu podoben **
Matoušek Ivan: Nové lázně **
Páral Vladimír: Kniha rozkoší, smíchu a radosti *
Procházková Lenka: Smolná kniha *

roč. 33, 1993, č. 9, 10. 3., s. 2
Hejda Zbyněk: Lady Felthamová **
Koudelka Petr: Peříčka, peříčka **
Kožík František: Černé slunce **
Kriseová Eda: Sluneční hodiny
Lustig Arnošt: Tanga **
Novák Jan: Milionový jeep **
Putík Jaroslav: Odysea po česku ***
Rulf Jiří: Dech vítězů

roč. 33, 1993, č. 13, 7. 4., s. 2
Branald Adolf: Živé obrazy **
Hvížďala Karel: Raroh
Koenigsmark Josef: Strašidla *
Král Petr: Med zatáček **
Křesadlo Jan: Zuzana a dva starci *
Lebl Zdeněk: Slalom mezi růžemi **
Putík Jaroslav: Proměny mladého muže ***
Stýblová Valja: Benjamín *

roč. 33, 1993, č. 17, 5. 5., s. 2
Brabenec Vratislav: Sebedudy
Körner Vladimír: Smrt svatého Vojtěcha
Milota Karel: Sud ***
Nenadál Radoslav: Tudy chodil K.
Smetanová Jindřiška: Pozor, vyletí ptáček **
Šmíd Zdeněk: Cejch
Topol Jáchym: V úterý bude válka ***
Urbánek Zdeněk: Ztracená země ***

roč. 33, 1993, č. 22, 9. 6., s. 2
Gabriel Jan: Krajina posedlá tmou *
Klobouk Jiří: Můj život s Blondie *
Kotrlá Iva: Února **
Kundera Ludvík: Řečiště
Murrer Ewald: Vyznamenání za prohranou válku
Rut Přemysl: Žádné tragédie ***
Řezníček Pavel: Vedro ***
Vaňková Ludmila: Od trůnu dál *

roč. 33, 1993, č. 26, 7. 7., s. 2
Filip Ota: Kavárna Slavia **
Kautman František: Prolog k románu
Kostur Jiří: Satori v Praze
Macura Vladimír: Občan Monte Christo ***
Marvan Lukáš: Levhart nebo leopard *
Matzenauer Michal: Postavy na zpracování
Petrová Eva: Týden cesty **
Řezníček Pavel: Zvířata

roč. 33, 1993, č. 29, 4. 8., s. 2
Ajvaz Michal: Druhé město
Hauková Jiřina: Spodní proudy **
Hodrová Daniela: Město vidím ***
Hrabal Bohumil: Večerníčky pro Cassia **
Kraus Ota B.: Vepři ve při
Křesadlo Jan: Girgal *
Kubátová Marie: Balada o Sněžce **
Kundera Milan: Nesmrtelnost ****

roč. 33, 1993, č. 33, 8. 9., s. 2
Bílý Jaroslav: Zostření paměti po úrazu
Dostál Zeno: Blíženci *
Frýbort Pavel: Vekslák 2 *
Kasal Lubor: Vezdejšina ***
Macura Vladimír: Informátor
Nezval Martin: Obsluhoval jsem prezidentova poradce *
Ráž Roman: Cesta po kolenou
Rulf Jiří: Rádio Netopýr

roč. 33, 1993, č. 37, 6. 10., s. 2
Bezouška Martin, Kukal Dušan: Klub osamělých srdcí
Cimický Jan: Podivný host *
Dušek Václav: Poslední kovboj *
Fischerová Viola: Zádušní básně za Pavla Buksu **
Merth František Daniel: Zápisy ***
Pastýř Jiří: Jiřího Pastýře Smutek Sebesám
Pelc Jan: …a to mi nemůžete udělat *
Škvorecký Josef: Nevěsta z Texasu ***

roč. 33, 1993, č. 43, 17. 11., s. 2
Brikcius Eugen, Šrut Pavel: Cadus rotundus
Kameníček Jan: Konvikt
Kraus Ota B.: Můj bratr dým
Linhartová Věra: Ianus tří tváří
Listopad František: Daleko blízko
Rákos Petr: Korvína čili Kniha o havranech
Sainer Vladimír: Cinkvoko
Šmíd Jan: Údolí nejčistších radostí

roč. 33, 1993, č. 47, 15. 12., s. 2
Kohout Pavel: Sněžím
Pecka Karel: Štěpení
Pištora Jiří: Mezery v paměti
Procházková Lenka: Hlídač holubů
Richterová Sylvie: Rozptýlené podoby
Šerberová Alžběta: Ta druhá
Uher Jindřich: Janáček ‒ román života
Zábrana Jan: Sedm povídek

roč. 34, 1994, č. 18, 11. 5., s. 2
Bělohradská Hana: Nebezpečné výpravy
Berková Alexandra: Utrpení oddaného Všiváka
Charoust Milan: Silnice **
Kantůrková Eva: Památník ***
Martínek Lubomír: Persona non grata **
Páral Vladimír: Playgirls *
Správcová Božena: Guláš z modrý krávy
Švanda Pavel: Portréty **

roč. 34, 1994, č. 22, 8. 6., s. 2
Bratršovská Zdena, Hrdlička František: Samé milé pitvorky *
Diviš Ivan: Slovem do prostoru ***
Diviš Ivan: Tresty ***
Dostál Zeno: Ryby **
Gruša Jiří: Modlitba k Janince ***
Křesadlo Jan: Obětina *
Pochop Zdeněk: Marné volání
Trefulka Jan: Veliká stavba **

roč. 34, 1994, č. 26, 7. 7., s. 2
Bratršovská Zdena, Hrdlička František: Cesta k močálu **
Holub Miroslav: Ono se letělo **
Kratochvil Jiří: Orfeus z Kénigu ***
Kuběna Jiří: Nelítostné zastaveníčko **
Milota Karel: Ďáblův dům
Nezval Martin: Premiér a jeho parta *
Topol Jáchym: Sestra ***
Verner Pavel: Pražské hyeny

roč. 34, 1994, č. 32, 31. 8., s. 2
Bezkočka Martin: Hrošák levituje ve Vinoři
Červenková Jana: Jak vypadá nic
Diviš Ivan: Jedna loď (Laura Blair) ***
Halmay Petr: Bytost ***
Kriseová Eda: Klíční kůstka netopýra **
Martínek Lubomír: Mys dobré beznaděje **
Řezníček Pavel: Alexandr v tramvaji ***
Zapletal Zdeněk: Born in ČSR aneb Vekslštůbe cimrfraj **

roč. 34, 1994, č. 37, 5. 10., s. 2
Dvořák Ladislav: Kainův útěk **
Grosman Ladislav: Z pekla štěstí
Martínek Lubomír: Nomad’s land **
Nápravník Milan: Básně, návěstí a pohyby ***
Šiktanc Karel: Srdce svého nejez ****
Stašek Marek: Tedy asi výjevy, posuňky, slova ‒
Typlt Jaromír: Ztracené peklo ***
Vaculíková Madla: Drahý pane Kolář **

roč. 34, 1994, č. 41, 2. 11., s. 2
Mucha Jiří: Věčná zahrada **
Diviš Ivan: Teorie spolehlivosti ***
Jelínek Ivan: Jablko se kouše ***
Viewegh Michal: Výchova dívek v Čechách **
Borkovec Petr: Ochoz **
Salivarová Zdena: Hnůj země
Macura Vladimír: Komandant
Fischerová Sylva: V podsvětním městě **

roč. 34, 1994, č. 46, 7. 12., s. 2
Antošová Svatava: Tórana **
Gold Jiří: Noci dní
Filip Ota: Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka **
Kolář Jiří: Básně ticha ****
Kovtun Jiří: Tajuplná vražda ***
Pavel Ota: Jak šel táta Afrikou **
Richterová Sylvie: Druhé loučení ***
Wernisch Ivan: Pekařova noční nůše

roč. 35, 1995, č. 4, 1. 2., s. 2
Hodrová Daniela: Perunův den ***
Hercíková Iva: K domovu se nedívej, anděli
Kratochvil Jiří: Má lásko, Postmoderno ***
Stankovič Andrej: Noční zvuk pionýrské trubky; Patagonie ***
Bajaja Antonín: Pastorální
Körner Vladimír: Oklamaný **
Lustig Arnošt: Dům vrácené ozvěny
Rotrekl Zdeněk: Stromy, ptáci, zvířata a podobní lidé; Neobvyklé zvyky **

roč. 35, 1995, č. 8, 1. 3., s. 2
Glazar Richard: Treblinka, slovo jak z dětské říkanky ***
Hauptbahnhof Eberhardt: Nedokonečný kalendář na tento rok a všechny roky příští **
Kafka Tomáš: Kvaše
Kolmačka Pavel: Vlál za mnou směšný šos ***
Nenadál Radoslav: Gaudeamus
Putna Martin C.: My, poslední křesťané **
Pawlowská Halina: Proč jsem se neoběsila *
Řezníček Pavel: Zrcadlový pes **

roč. 35, 1995, č. 13, 5. 4., s. 2
Brousková Markéta: České taroky ***
Fischerová Viola: Babí hodina **
Klobouk Jiří: Winfield
Kuncitr Vladimír: Sklerotikon
Papoušek Jaroslav: Jedním slovem tě miluju modře *
Štolba Jan: Provazochodcův sen **
Vejvoda Jaroslav: Provdaná nevěsta **
Vokolek Václav: Triptych

roč. 35, 1995, č. 17, 3. 5., s. 2
Mertl Věroslav: Kruhy pod očima **
Vaculík Ludvík: Milí spolužáci! ***
Hercíková Iva: Hester aneb O čem ženy sní *
Žila Jaroslav: Drápy kamenů
Vokolek Vladimír: Absurdanda **
Kratochvil Jiří: Avion ***
Zelenka Jaromír: Přepadání
Eichler Karel: Lombardští chudí a jejich nazí přátelé **

roč. 35, 1995, č. 22, 7. 6., s. 2
Kaprál Zeno: Růžová cesta
Brousek Antonín: Vteřinové smrti ****
Drvota Mojmír: Triptych **
Durych Jaroslav: Kouzelný kočár ***
Vacík Miloš: Křiky nářky ticha ***
Bratršovská Zdena, Hrdlička František: O dvou písařích
Kubátová Marie: Zpověď ježibaby **
Diviš Ivan: Noe vypouští krkavce ***

roč. 35, 1995, č. 29, 2. 8., s. 2
McIntosh, Jethro Spencer: JJV z Hollywoodu **
Ochová Sheila: Sůl země a blbá ovce aneb Můj šílený život s dědečkem ***
Lustig Arnošt: Bílé břízy na podzim **
Skýpala Augustin: Město můj Getsemanský sad
Slavík Ivan: Ke komu **
Chytilová Lenka: Nebe nadoraz *
Součková Milada: Neznámý člověk ***
Beneš Jan: Svoboda nechodí v rudém šatě

roč. 35, 1995, č. 40, 25. 10., s. 2
Lustig Arnošt: Porgess **
Kožmín Zdeněk: Struktury ***
Hanč Jan: Události ***
Marysko Karel: Dílo, sv. 1 a 2 **
Jelínek Ivan: Ex voto ***
Trefulka Jan: Svedený a opuštěný
Rotrekl Zdeněk: Barokní fenomén v současnosti ***
Třešňák Vlastimil: Klíč je pod rohožkou ***

roč. 35, 1995, č. 45, 29. 11, s. 2
Charoust Milan: Zpěvy nevzdělance
Placák Petr: Obrovský zasněžený hřbitov **
Šiktanc Karel: Hrad Kost ****
Lustig Arnošt: Kamarádi **
Klíma Ivan: Milostné rozhovory
Procházková Lenka: Zvrhlé dny *
Suchý Václav: Láskoviny
Zapletal Zdeněk: Probuď se a zpívej **

roč. 36, 1996, č. 1, 10. 1., s. 2
Brabcová Zuzana: Zlodějina
Doležal Miloš: Podivice
Hauková Jiřina: Světlo v září **
Kohout Pavel: Hvězdná hodina vrahů ***
Kundera Ludvík: Sny též ***
Nenadál Radoslav: Ovčáci čtveráci **
Richterová Sylvie: Neviditelné jistoty ***
Stiborová Věra: Vrať se zpátky do Sorrenta

roč. 36, 1996, č. 5, 7. 2., s. 2
Fischerová Daniela: Prst, který se nikde nedotkne
Kasal Lubor: Hlodavci, hladovci ***
Křesadlo Jan: La calle Neruda *
Langer Martin: Já nezemřu zcela
Milota Karel: Antilogie aneb Protisloví ***
Rákos Petr: Askiburgion čili Kniha lidiček; Fúrie čili Kniha stíhání ***
Škvorecký Josef: Povídky z rajského údolí
Topol Jáchym: Anděl ***

roč. 36, 1996, č. 15, 17. 4., s. 2
Beneš Jan: Balada o Ludimíru
Erben Roman: Artyčoky chána Kučuma
Fuks Ladislav: Moje zrcadlo
Hutka Jaroslav: Koryta krve
Jirousová Věra: Co je tu, co tu není
Kremlička Vít: Cizrna
Rosenbaum Zdeněk: Sbohem, mosazné hvězdy
Suchl Jan: Čas jako stvořený pro lásku

Napsat komentář