/ Publikováno:

Prohlášení k cenám Magnesia Litera

Na fotografii vítězů všech kategorií Ceny Magnesia Litera za rok 2019 je zarážející absence žen. Jako zahraniční vědce, kteří český akademický a literární život soustavně sledují, nás takový výsledek překvapil, protože v žádné z kategorií neodráží českou literaturu za rok 2019 tak, jak ji známe. K našemu údivu tento výsledek, pokud je nám známo, nevyvolal širší veřejnou diskusi nebo reflexi a byl jednoduše považován za objektivní výsledek odborného hodnocení. Pokračování textu Prohlášení k cenám Magnesia Litera